Przydatne dokumenty do pobrania
Umowa kupna sprzedaży samochód
Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
Oświadczenie sprawcy wypadku
Plik zeznania podatkowego PCC-1
Kupując samochód używany należny wypełnić formularz PCC-1 w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych w ciągu 14 dni.
Plik zeznania podatkowego PCC-1A
Ten formularz składamy razem z formularzem PCC-1A w przypadku gdy sprzedawca lub nabywca są 2 osoby.
Formularz podatkowy PCC-3 (od 1 stycznia 2007r.)
Kupując samochód należny także wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowych formularz PCC-3 w sprawie deklaracji podatku od czynności cywilno prawnych, a także PCC obliczenia i wpłacenia podatku.
Formularz podatkowy PCC-3A (od 1 stycznia 2007r.)
PCC-3A w przypadku gdy sprzedawca lub nabywca są 2 osoby.